eitm

Mobilní robotika

využití ROS pro autonomní mobilní roboty

1. 12. 2022, 9:00-17:00 | CIIRC ČVUT

1. 12. 2022, 9:00 – 17:00
CIIRC ČVUT, Jugoslávských Partizánů 1580/3, Praha 6

Prakticky zaměřený workshop nabízí možnost se aktivně seznámit s prostředím moderní robotické platformy Robot Operating System – ROS. Představeny budou pokročilé navigační koncepty se zaměřením na aplikaci v průmyslu. Všechny metody a nástroje, se kterými se během workshopu seznámíte, můžete následně využít pro jakýkoli robotický systém podporující ROS. 

Kurz je možné absolvovat i online, formou samostudia s e-mail podporou lektora, a to až do 16.12.2022.

Partners

Týden technologií s EIT Manufacturing

28 Nov – 02 Dec 2022 | Online

Digitalizace je zásadním předpokladem pro efektivní a flexibilní výrobu, jejiž důležitost nyní firmy pociťují víc než kdy jindy. Zejména malé a střední podniky mají stále problémy se zaváděním pokročilých výrobních technologií. Nedostatek finančních zdrojů jde ruku v ruce s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.

V rámci Týdne technologií s EIT Manufacturing vám přinášíme jedinečnou příležitost získat unikátní know-how přímo od našich odborníků. Dozvíte se to nejdůležitější o jednotlivých aspektech digitálních technologií ve výrobě.

Zkušení školitelé přitom budou využívat infrastrukturu, kterou v rámci pracovišť na ČVUT máme k dispozici. Použijí k tomu praktické ukázky připravené a otestované přímo v našich laboratořích a Testbedu pro Průmysl 4.0.

Vyberte si ze široké nabídky profesionálních školení šitých firmám na míru.
Série odborných seminářů a workshopů se zaměří mimo jiné na pokročilou výrobu a využívání digitálních nástrojů v oblasti robotiky, výrobních technologií, práce s daty a optimalizace procesů. 

Na seminářích by neměli chybět

 • Technologové zodpovědní za technickou přípravu výroby
 • Vedoucí pracovníci průmyslových podniků
 • Pracovníci inovačních oddělení
 • Technici a obsluha strojů
 • Výrobní a aplikační inženýři
 • Projektoví manažeři ve výrobě
 • Studenti vyšších ročníků vysokých škol s technickým zaměřením

V čem je Týden technologií unikátní

 • odborná školení připravená mezinárodními týmy – špičkami v oboru
 • teoretická část doplněná praktickými ukázkami s využitím průmyslových demonstrátorů
 • školení přizpůsobená podmínkám českému prostředí
 • přednášky v českém jazyce vedené našimi vědeckými pracovníky
 • použití tréninkových materiálů skills.move zdarma – poslední možnost před zpoplatněním
 • po absolvování obdrží účastník certifikát vydaný centrálou EIT Manufacturing
 • anglický obsah materiálů, ale výklad v češtině

Skills.move

Vzdělávací platforma EIT Manufacturing

V rámci Týdne technologií budou mít účastníci možnost se bezplatně seznámit se skills.move. Jedná se o unikátní prostředí pro online výuku a tréning, které obsahuje širokou škálu témat a odborného obsahu pro výrobní firmy. Školení nabídnou kombinaci odborného výkladu, praktických ukázek a interaktivního obsahu skills.move. Naši školitelé vás bezpečně provedou touto platformou, která je otevřená zadarmo uživatelům již jen tento rok a pro tuto příležitost.

Školení

Školení budou probíhat on-line v českém jazyce pod vedením vědeckých pracovníků ČVUT. Účast je možná po předchozí registraci. Vyberte si školení dle svého zájmu (můžete i více) a registrujte se:

Post

Post

Post

dlaždice 3×2 se semináři, řazeno dle data konání
Detail: název, termín konání, délka, forma (online, onsite), popis, cílovka, detailnější program, dovednosti získané, předpokládané znalosti, využité technologie, registrační formulář, kontaktní osoba, GDPR

Kalendář

s časy a názvy všech seminářů + link na registrace

Na týden technologií vás zvou

Řada průmyslových demonstrátorů byla připravena v rámci RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0.


O nás

EITM Manufacturing

EIT Manufacturing je jedním z osmi sektorově zaměřených společenství v rámci Evropského inovačního a technologického institutu (EIT).

 • Podporuje rozvoj podnikání, vzdělávání a inovací v evropské výrobní sféře.
 • Cílem je zvýšit globální konkurenceschopnost, udržitelnost a produktivitu EU.
 • Poskytuje kromě přímých projektových příležitostí také různorodé možnosti pro rozvíjení intenzivní mezinárodní spolupráce.
 • V rámci EIT Manufacturing spolupracují přední evropské výrovní firmy, akademické institutce, inovativní startupy a SME.
 • Vytváří prostor pro sdílení zkušeností a rozvíjení intenzivní mezinárodní spolupráce.
 • Vytváří inovační komunitu a buduje síť ekosystémů, která zájemcům umožňuje získat dovednosti a najít příležitosti k interakci.

EIT Manufacturing v České republice + logo EITM Hub Czechia

ČVUT se do EIT Manufacturing zapojilo jako jediný plný člen z ČR již od samého začátku. (doplnit, co konkrétně v rámci EITM vzniklo)

EIT Manufacturing Hub Czechia je jednotné zastoupení EIT Manufacturing v České republice. Jeho cílem je zapojit místní firmy a partnery, podpořit inovátory a zajistit oboustrannou informovanost mezi akademickou a soukromou sférou o příležitostech a aktivitách v rámci projektů EIT Manufacturing. V neposlední řadě má Hub za cíl prostřednictvím svých aktivit podpořit vstup nových členů do EIT Manufacturing.

Partneři v rámci ČVUT

CIIRC ČVUT

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky je moderní vědecko-výzkumný ústav Českého vysokého učení technického (CIIRC ČVUT), který spojuje excelentní výzkumné týmy, mladé talenty a unikátní know-how s cílem posouvat technologické hranice a navázat na to nejlepší z tradic českého technického vzdělávání. Těžiště výzkumné práce CIIRC ČVUT se zaměřuje na čtyři základní pilíře: průmysl, energetiku, chytrá města a zdravou společnost, a to jak v základním, tak aplikovaném výzkumu.

Národní Centrum Průmyslu 4.0

Technologicky neutrální a otevřená akademicko-průmyslová platforma, která propojuje inovační leadery, výrobní i technologické firmy, univerzity, výzkumné a oborové organizace se státem a médii a pomáháme vytvářet optimální prostředí pro udržitelnou budoucnost.

Ústav výrobních strojů a zařízení RCMT

Hlavním cílem RCMT je vytvářet výzkumnou profesionální základnu pro český průmysl strojírenské výrobní techniky, vychovávat novou generaci mladých výzkumníků a v neposlední řadě být dobře vybaveným výzkumným, vzdělávacím a školicím pracovištěm. Neméně důležitý je výzkum nových řešení a nových perspektivních technologií blízké budoucnosti.

Fakulta strojní ČVUT


Projekty

Semináře jsou organizovány v rámci následujících EIT Manufacturing projektů