AIDA Press Release

Δελτίο Τύπου, Θεσσαλονίκη 19/4/2021

Ευρωπαίοι ερευνητές διοργανώνουν την διαδυκτιακή εκδήλωση «Ευρωπαϊκό όραμα για την Τεχνητή Νοημοσύνη» για το ευρύ κοινό σχετικά με το παρόν και το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη

Η ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα θα μοιραστεί με το ευρύ κοινό το πώς ενεργεί για να προωθήσει το «Ευρωπαϊκό μοντέλο για την Tεχνητή Nοημοσύνη» (ΤΝ, Artificial Intelligence, AI), προς τη μελλοντική επιτυχία, σε ένα αυξανόμενο περιβάλλον ανταγωνισμού με χώρες όπως οι ΗΠΑ ή η Κίνα, στην εκδήλωση «Ευρωπαϊκό όραμα για την Τεχνητή Νοημοσύνη». Οι διαδικτυακές συζητήσεις έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021. Διοργανώνονται από τους εταίρους του ερευνητικού έργου VISION  σε συνεργασία με τα τέσσερα Δίκτυα Κέντρων Αριστείας Τεχνητής Νοημοσύνης (AI4Media, ELISE, TAILOR, Humane-AI-Net), που ξεκίνησαν την λειτουργία τους στα πλαίσια του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2020 και συγκεντρώνουν κορυφαίους επιστήμονες σε όλη την Ευρώπη. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι πρωτοπόρο σε αυτή την προσπάθεια, ιδιαίτερα στην Πανεπιστημιακή/διδακτορική εκπαίδευση Τεχνητής Νοημοσύνης, στα πλαίσια του ερευνητικού Δικτύπυ Αριστείας AI4Media.

Στην εκδήλωση αυτή, οι Ευρωπαίοι πολίτες που ενδιαφέρονται για την Tεχνητή Nοημοσύνη θα αποκτήσουν μια εικόνα της θέσης της Ευρώπης στον κρίσιμο αυτό τομέα και στην επίδρασή του στην Ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία. Το «Ευρωπαϊκό μοντέλο για την Tεχνητή Nοημοσύνη» που προωθείται σήμερα συγκεντρώνει την αριστεία και την εμπιστοσύνη, με στόχο τη δημιουργία ενός παγκοσμίως ηγετικού οικοσυστήματος στοχοπροσηλωμένου στις έννοιες «ΤΝ για το Καλό» και «ΤΝ για Όλους». Δεδομένου ότι αυτή η εκδήλωση συντονίζεται και συνδέεται στενά με την επίσημη ανακοίνωση για νέους κανονισμούς και περαιτέρω επενδύσεις στην Tεχνητή Nοημοσύνη, που έχει προγραμματιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τρέχουσα εβδομάδα, θα αποτελέσει μια από τις πρώτες ευκαιρίες για δημόσια συζήτηση για τα νέα αυτά σχέδια σε Eυρωπαϊκό επίπεδο.

Ο καθηγητής Holger Hoos (Πανεπιστήμιο Leiden, Ολλανδία), συντονιστής του έργου VISION, βλέπει την εκδήλωση αυτή ως ένα βήμα για στενότερη επικοινωνία της ευρωπαϊκής κοινότητας AI με το  ευρύ κοινό: «Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε νέους, ερευνητές, νεωτεριστές και εταιρείες, καθώς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και να συζητήσουμε τα φιλόδοξα ευρωπαϊκά σχέδια για την Τεχνητή Νοημοσύνη καθώς και το αναδυόμενο οικοσύστημα αριστείας της

Ο Ιωάννης Πήτας, καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, συντονιστής της Διεθνούς Διδακτορικής Ακαδημίας Τεχνητής Νοημοσύνης (AIDA) και εισηγητής στην εκδήλωση αυτή σε θέματα εκπαίδευσης και δεξιοτήτων, πιστεύει ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική και η σχετική εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει στην μόρφωση άριστων επιστημόνων και σκεπτόμενων πολιτών μιάς Κοινωνίας της Πληροφορίας. Χρείαζεται μείζων αλλαγή του εκπαιδευτικού μοντέλου που να συνδυάζει τις θετικές επιστήμες και τις κλασσικές σπουδές, με στόχο της υποστήριξη της επιστημονικής αριστείας και ενός Ευρωπαικού μοντέλου της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Ξεκινώντας στις 12 μεσημέρι, η online εκδήλωση θα μεταδίδεται δωρεάν στο event.vision4ai.eu και θα είναι ανοιχτή για παρακολούθηση χωρίς εγγραφή. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στα Αγγλικά. Το κοινό θα μπορεί να συμμετέχει σε συζητήσεις μέσω γραπτών μηνυμάτων (chat). Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επιλέξουν από τρεις παράλληλες συνεδρίες με επίκεντρο α) την κοινωνία, β) την βιομηχανία και γ) τις δεξιότητες και την κατάρτιση, ανάλογα με τα συγκεκριμένα ενδιαφέροντά τους.

Διοργανωτές

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τους εταίρους του ερευνητικού έργου συντονισμού και υποστήριξης VISION (www.vision4ai.eu) στα πλαίσια του του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης H2020-ICT-48-2020 call. Στόχος του έργου αυτού είναι η ενίσχυση, διασύνδεση και κινητοποίηση της Ευρωπαικής ερευνητικής κοινότητας Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Ευρώπη έχει επενδύσει ήδη από τον Σεπτέμβριο 2020 στο Ευρωπαικό μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης με τέσσερα Δίκτυα Αριστείας (European networks of AI excellence centres, AI4Media, ELISE, TAILOR, Humane-AI-Net) που ενεργοποιούνται σε διάφορες πλευρές μιάς αξιόπιστης και ανθρωποκεντρικής Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα, το έργο  VISION έχει στόχο να δημιουργήσει συνδέσεις, συνέργεια και κοινές πρωτοβουλίες των δικτύων αυτών και άλλων Ευρωπαικών φορέων. Αυτά τα τέσσερα Δίκτυα Αριστείας είναι βασικά στοιχεία της Ευρωπαικής στρατηγικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Καθηγητής Holger Hoos (Πανεπιστήμιο Leiden, Ολλανδία), συντονιστής του έργου VISION,

Καθηγητής Ιωάννης Πήτας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συντονιστής της Διεθνούς Διδακτορικής Ακαδημίας Τεχνητής Νοημοσύνης (AIDA).